1. julij – 10. avgust, 2022
Murska Sobota in Lendava

Zaključili smo z izvedbo III. modula v okviru projekta Slovenska romska pot.

V sklopu aktivnega tabora je Romski akademski klub v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava ter Centrom za družine Perec Lendava izvedel petdnevni tabor in usposabljanje, na katerem smo združili mlade pripadnike ranljivih skupin, med njimi tudi pripadnike romske skupnosti. Ob podpori aktivnosti so mladi pridobivali okrepljena znanja in kompetence, povezane z romsko kulturno dediščino, hkrati pa so delali na razumevanju vrednot kot so disciplina, timsko delo, medsebojno povezovanje, komuniciranje, samopodoba in samozavest. V nabor dvanajstih posameznikov smo vključili raznoliko skupino ranljivih mladih, kar je aktivnostim dodalo še posebno vrednoto gradnje in ohranjanja sožitja. Skozi aktivnosti smo bili tako priča učenju, izobraževanju in informiranju večih kultur hkrati. Namen celotnih projektnih aktivnosti Romskega akademskega kluba pa je bil mlade Rome in mlade pripadnike ranljivih skupin naučiti več o romski skupnosti in njeni kulturni dediščini, jim približati romsko kulturo, jezik in zgodovino za boljše povezovanje z romsko skupnostjo in spodbujane medkulturnega sodelovanja. V okviru aktivnosti smo udeležence usposobili za podporo pri izvedbi tabora v romskem naselju, ki smo ga v mesecu avgustu izvedli v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava. Z izvedbo 40ih ur aktivnosti, smo tako zaključili sklop usposabljanj, naslovljen Spoznavanje z romsko kulturo in romsko kulturno dediščino.

GALERIJA

Operacijo Slovenska Romska pot sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava do strani EU Skladi.