6. december 2022 ob 10. uri

Študentski Kampus, Ljubljana, Slovenija

Združenje EPEKA, so. p.,  je v Ljubljani organiziralo zaključno konferenco projekta Izobraževanje za globlje družbeno vključevanje – od teorije do prakse.

Dogodek je bil namenjen predstavitvi projekta in intelektualnih rezultatov, ki so v sklopu projekta nastali. Rezultate projekta želimo v okviru srečanja predstaviti strokovni javnosti (izobraževalcem odraslih in mladinskim delavcem, ki se soočajo s sorodnimi izzivi), drugim organizacijam na področju izobraževanja odraslih (lokalnim, nacionalnim in mednarodnim), odraslim z manj priložnostmi, javnim uslužbencem, nosilcem odločanja in novinarjem. Znotraj srečanja smo čas namenili tudi izmenjavi dobrih praks in mnenj.

Drugi del konference je bil namenjen predstavitvam in predavanjem vabljenih gostov (strokovnjaki, odločevalci, oblikovalci politik) ter panelni razpravi.

Program zaključnega dogodka:

10:00 Uvodni nagovor organizatorja
10:15 Predstavitev projekta
10:30 Predstavitev rezultatov in inovativnih orodij, nastalih v sklopu projekta
12:00 Odmor
12:30 Predstavitev rezultatov in inovativnih orodij, nastalih v sklopu projekta
13:00 Okrogla miza: Kakšno znanje in kompetence danes potrebujejo izobraževalci odraslih?
14:00 Odmor za kosilo
15:00 Načrtovanje prihodnjih sodelovanj
16:00 Povzetek in zaključek

GALERIJA

Koordinator projekta je Združenje EPEKA, so.p., projektni partnerji so: Universita Degli Studi Di Roma  Unitelma Sapienza (Italija), Regional Cluster North – East (Bolgarija),  Fundacja europejski instytut outsourcingu (Poljska), Cumbria Credits ltd. (Združeno kraljestvo), EPEKA Berlin (Nemčija) in EPEKA Srbija. Projekt je podprt s strani programa Erasmus+ in s strani NA Cmepius.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: