1. marec – 31. oktober, 2018
Maribor

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« , ki jo sofinancirata Republika Slovenija (URSM) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V sklopu izvajanja operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2« je zaposlitev dobil mladinski delavec, ki je v okviru svoje devetmesečne zaposlitve nabiral izkušnje pri delu z mladimi.

V času izvajanja operacije, ki sodi v obdobje B, je mladinski delavec sodeloval in se usposabljal oziroma opravljal naslednja ključna dela oziroma aktivnosti. Sprejemanje mladih oseb in vodenje razgovorov z njimi ter usmerjanje in spodbujanje mladih oseb v aktivnostih, za katere izkazujejo interes ali se v njih izkažejo kot sposobne. Svetovanje mladim ter zaznavanje njihovih skritih potencialov. Vodenje skupinskih dejavnostih in uporaba primernih neformalnih učnih metod za skupinsko delo. Vodenje mladih skozi procese pridobivanja novih znanj in kompetenc na področjih, ki so relevantna zanje osebno ali pa povezana z izboljšanimi možnostmi zaposlitve in socialne vključenosti. Prepoznavanje in beleženje rezultatov neformalnih učnih procesov in vodenje mladih skozi proces prepoznavanj napredka v osebnem in strokovnem razvoju.

Cilj operacije je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mlade osebe iz ciljne skupine mladih javnega razpisa, tako bo mladinski delavec pridobil administrativne, pedagoške in socialne kompetence, kar povečuje možnosti njegove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Po zaključku operacije je Združenje Epeka, so. p., zaposlilo mladinskega delavca za vsaj 1 mesec.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EU Skladi