1. februar – 30. september, 2018
Maribor

Znanstveno-raziskovalno Združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija (URSM) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V sklopu izvajanja operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1« je zaposlitev dobil mladinski delavec, ki je v okviru svoje devetmesečne zaposlitve nabiral izkušnje pri delu z mladimi.

V času izvajanja operacije, ki sodi v obdobje A, je mladinski delavec sodeloval in se usposabljal oziroma opravljal naslednja ključna dela oziroma pričakovane aktivnosti. Načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi. Mladinski delavec je ob strokovni podpori zaposlenih v Epeki skupaj z mladimi pripravljal mladinske programe tako na lokalnem (MOM) kot na mednarodnem nivoju (projekti v okviru Erasmus+), načrtoval mladinske programe v sodelovanju z mladimi, izvajal mladinske programe v sodelovanju z mladimi, vrednotil programe mladinskega dela, vzpostavljal in vzdrževal sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo, deloval z mladimi v skupinah, omogočal mladim pridobivanje kompetenc ter izvajal dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih. Mladinski delavec je skupaj z bolj izkušenimi zaposlenimi in mladimi izvajal mladinske programe in projekte ter se naučil kako to početi samostojno. Prav tako je sodeloval pri pripravi mednarodnih mladinskih mobilnosti ter se jih tudi udeleževal in pridobival mednarodne izkušnje. Mladinski delavec je prav tako izvajal dejavnosti v mladinskem centru in na delavnicah pod okriljem organizacije.

Cilj operacije je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mlade osebe iz ciljne skupine mladih javnega razpisa, tako bo mladinski delavec pridobil administrativne, pedagoške in socialne kompetence, kar povečuje možnosti njegove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.
Po zaključku operacije je Združenje Epeka, so. p., zaposlilo mladinskega delavca za vsaj 1 mesec.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
eu-skladi.si