1. september, 2023 – 31. december, 2024
Erasmus+

Veseli nas, da sodelujemo znotraj mednarodnega Erasmus+ projekta Zaposljivost mladih (E-YOUTH): Razvoj in digitalne spretnosti za prihodnost (Slovenija, Sev. Makedonija, Grčija, Italija, BIH, Albanija).

Cilj projekta E-YOUTH je okrepiti zmogljivosti mladinskih organizacij v državah izven programa Erasmus+, da bi povečali svojo sposobnost zagotavljanja neformalnih učnih priložnosti mladim z manj priložnostmi. To bo prispevalo k izboljšanju kompetenc mladih in njihovi aktivni udeležbi v družbi.

Glavni cilji projekta E-YOUTH so:

 1. Okrepiti zmogljivosti organizacij, ki delujejo z mladimi izven formalnega izobraževanja.
 2. Spodbujati neformalne učne dejavnosti v državah izven programa Erasmus+, zlasti za mlade z manj priložnostmi.
 3. Podpreti razvoj mladinskega dela v teh državah, izboljšati njegovo kakovost in priznavanje.
 4. Spodbujati razvoj, preskušanje in uvajanje shem mobilnosti neformalnega učenja v državah izven programa Erasmus+.
 5. Prispevati k izvajanju strategije EU za mlade (2019-2027) in doseganju 11 evropskih mladinskih ciljev.

Projekt se bo osredotočil na naslednja tematska področja:

 1. Opolnomočenje, angažiranost in zaposljivost mladih.
 2. Digitalne in podjetniške spretnosti.

Pričakovani rezultati in učinki:

 1. Povečanje zmogljivosti mladinskih organizacij v Evropi in državah izven programa Erasmus+, zlasti na področju spodbujanja podjetniških in digitalnih veščin.
 2. Izboljšanje ravni kompetenc mladih z manj priložnostmi, zlasti na področju podjetništva in digitalnih spretnosti.
 3. Večje sodelovanje, mreženje in izmenjava najboljših praks med partnerji, kar bo prispevalo k razvoju živahne in vključujoče skupnosti mladinskega dela.
 4. Izboljšanje informacijskih, komunikacijskih in medijskih spretnosti mladih, ki podpirajo njihovo aktivno udeležbo v družbi.
 5. Izboljšanje kakovosti in priznavanja mladinskega dela v Evropi in državah izven programa Erasmus+.
 6. Prispevek k izvajanju strategije EU za mlade in doseganju 11 evropskih mladinskih ciljev.
 7. Več priložnosti za mlade, da sodelujejo v dejavnostih neformalnega učenja, vključno z dejavnostmi mobilnosti, in da razvijajo svoje podjetniške in digitalne spretnosti.

Projekt bo vključeval številne dejavnosti, namenjene krepitvi zmogljivosti mladinskih organizacij in mladih v državah izven programa Erasmus+, vključno z:

 1. Razvoj orodij in metod za socialno-profesionalni razvoj mladinskih delavcev in trenerjev.
 2. Razvoj metod neformalnega učenja, vključno z veščinami medijske pismenosti.
 3. Razvoj novih oblik shem praktičnega usposabljanja in simulacij resničnih primerov v družbi.
 4. Razvoj novih oblik mladinskega dela, vključno s strateško uporabo odprtega in prožnega učenja, virtualnega sodelovanja in odprtih izobraževalnih virov (OER).
 5. Organizacija dogodkov, seminarjev in delavnic za namene sodelovanja, mreženja, ozaveščanja in vzajemnega učenja.
 6. Organizacija dejavnosti mobilnosti za mlade in/ali mladinske delavce za preizkušanje orodij in metod, razvitih v okviru partnerstva.

Združenje EPEKA, so.p., partner v tem projektu, deluje znotraj programa Erasmus+ in izvaja številne mobilnosti za mlade, saj smo prepričani, da je znanje izjemno pomembno. Zato smo zelo aktivni in svoje znanje delimo z državami, ki se približujejo Evropski uniji. Verjamemo, da bo to sodelovanje prispevalo k boljšemu razumevanju in sodelovanju med EU in državami, ki se ji približujejo, ter okrepilo naše skupne prizadevanje za izboljšanje zaposljivosti mladih in njihovega položaja v družbi.

GALERIJA