7. junij, 2022
Pravna fakulteta Maribor

V okviru projekta PRESS, je predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, sodeloval pri projektu “Spoštovanje raznolikosti kot temelj za integracijo Romov z zaposlovanjem – primer Slovenije in Srbije.”

Predstavil je situacijo romske skupnosti v Sloveniji oz. Mariboru na področju zaposlovanja, še posebej v socialnem podjetništvu in projekt PRESS.

Program konference: ZAPROM – program posveta – 3.6.22

Galerija

 


 

 

 

Projekt je financiran s strani programa Evropske unije za državljane, enakost, pravice in vrednote (2021-2027).

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: