7. januar, 2018
Trnovo pri Gorici

Zasebni Zavod za gostinstvo in turizem Na Planoti, so. p. (na kratko Zavod GOST na Planoti, so. p.) je bil ustanovljen leta 2008. Od leta 2013 je zavod tudi socialno podjetje.

Namen zavoda je izvajanje različnih dejavnosti s področja spodbujanja in izvajanja turizma, športa, kulture in izobraževanja, pri čemer za njihovo izvajanje zaposluje različne ranljive skupine na trgu dela. Na takšen način zavod ustvarja nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo takšnih skupin na trgu dela. Zavod deluje tudi v javnem interesu in njegov namen ni pridobivanje dobička. Trenutno zavod soupravlja z Zeliščnim centrom v Grgarskih Ravnah in degustacijsko promocijskim prostorom »Vinoteka SOLUM« v Novi Gorici.

Naslov: Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici
Tel: +386 41 655 789
E-mail: zavod@planota.si
Splet: zavod-gost.nvoplanota.si

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: