Maribor

Ideja za ustanovitev Zavoda Zadihaj, inštitut za trajnostno mobilnost in prijazne energije, Maribor je bila oblikovana v letu 2013 in še istega leta vpisana v sodni register kot zasebni zavod. V septembru 2015 je bil prestrukturiran v socialno podjetje.

Ustanovljen je bil z namenom raziskovanja in promocije rešitev s področja trajnostne mobilnosti, z namenom omogočiti ljudem kvalitetno in aktivno življenje, s poudarkom na zdravem življenjskem slogu. Zdravje za nas predstavlja osnovo za intelektualni, fizični in čustven razvoj človeka, kar je predpogoj za delovno aktivnost in s tem ekonomsko varnost. Ljudje ocenjujejo zdravje kot največjo vrednoto in za ohranjanje le-te razvijamo učinkovite in uporabne rešitve na področju trajnostne mobilnosti. Z rešitvami in prizadevanji zagotavljamo, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških, manjših stranskih učinkih na okolje, manjšem tveganju za zdravje in ob uporabi naravnih energetskih virov.

Zavod Zadihaj ima izkušnje z ozaveščanjem širše javnosti o negativnih posledicah prometa na zdravje in okolje ter o možnih rešitvah. V te namene organizira predavanja za različne ciljne skupine, organizira tematske dogodke, s katerimi je prisoten v medijih, dejaven pa je tudi na humanitarnem področju. Najbolj odmevni dogodki so ZadihajMoM, dogodek z zaščitnimi maskami kot opozorilo na škodljiv vpliv prašnih delcev, priprava razstave, organizacija izletov z okolju neškodljivimi vozili na eko kmetije, organizacija izletov za otroke iz socialno ekonomsko ranljivih skupin. Izkušnje ima s pripravo predlogov za spremembo področne zakonodaje in sodelovanje s posameznimi odločevalci v RS. Razvija tehnične in IKT rešitve, ki doprinesejo k zmanjšanju stroškov iz naslova prometa, k zmanjšanju škodljivosti na zdravje in okolje, k večji energijski samozadostnosti ter boljšim splošnim pogojem za vse prebivalce, še posebej za ranljive skupine.Razvil je koncept ePeakCharge sistema in ePeakDock polnilnih rešitev, ki bistveno izboljšujeta obstoječe polnilne postaje. Aplikacija skupaj z nekaj strojne opreme reši probleme s katerimi se uporabniki srečujejo vsakodnevno. Z integriranjem inovativnih rešitev v polnilne postaje, ki polnjenje poenostavijo, bi se uporaba električnih vozil povečala in posledično izboljšala kakovost zraka. S slovenskimi partnerji razvija opremo za elektrifikacije obstoječih koles EBATEXSystem in projekt proizvodnje evropskega električnega avtomobila eMBy, ki zadostuje potrebam velike večine ljudi. Produkt projekta je pridobil certifikat odličnosti.

 

Naslov: Dvorakova 14, 2000 Maribor
tel: + 386 (0)59 257 110
e-mail: zavod@zadihaj.net
splet: http://www.zadihaj.org
facebook: https://www.facebook.com/zavodzadihaj

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: