19. avgust, 2020
Romska postaja

Vabimo vas na drugo izmed aktivnosti, ki naslavljajo vprašanja zdravega življenjskega sloga in načinov, kako lahko z majhnimi spremembami poskrbimo za naše zdravje ter zmanjšamo možnost pojava nekaterih kroničnih obolenj v kasnejših življenjskih obdobjih.

Z nami bo sodelavka Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, ki vas bo seznanila, na kak način z majhnimi koraki skrbeti za zdravje in počutje. Posvetila se bo vsakemu udeležencu in na podlagi individualne ocene zdravstvenega stanja svetovala glede izboljšav, ki jih lahko uvedemo v vsakdanjo rutino, da izboljšamo zdravstveno stanje in tudi dvignemo kvaliteto življenja.

Aktivnost bo potekala od 16. do 18. ure.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.