3. december, 2017
Maribor

CAAP – Center alternativne in avtonomne produkcije je središče razvoja novih ekonomij, socialnih podjetij in zadrug/kooperativ, inovativnih socialnih in ekoloških praks ter kreativne rabe skupnostnih prostorov.

CAAP ponuja pribežališče samoorganizaciji skupnosti ter se odpira kot prostor in čas srečevanja za vse, ki imajo željo sodelovati in ustvarjati. Ta odprti prostor in čas se daje na razpolago kot presečišče pozabljenih potencialov mesta, ki se ponovno prebujajo in dokazujejo, da v temeljih mesta obstajajo moči in zmožnosti skrbeti zase in za skupnost. Vrvež srečevanja in soustvarjanja v CAAP je izhodišče začenjanja družbenih procesov, ki počasi, a vztrajno spreminjajo zemljevid mesta. Združenje CAAP se zavzema za trajnostni razvoj družbe, za razvoj družbe enakopravnih, za odprtost do drugačnosti ter za udejanjenje pravice skupnosti, da skrbi zase na temelju lastnih potencialov

Cilji združenja so raziskovanje, razvoj in promocija alternativnih načinov zadovoljevanja socialnih, ekonomskih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti, raziskovanje, razvoj in promocija socialnega podjetništva in zadrug, podpora razvoju novih socialnih podjetij in zadrug ter spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti, svetovanja na področju družbenih dejavnosti ter podpornih storitev za socialna podjetja, povezovanje nepridobitnih organizacij s področja nepridobitnega podjetništva, socialnega podjetništva, alternativnih produkcijskih modelov in socialno-kulturnega dela, spodbujanje in razvijanje skupnostnega delovanja, spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti, povezovanje mestnega središča s podeželjem, spodbujanje in razvijanje samooskrbnih modelov v urbanem okolju, spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih nevladnih organizacij, socialnih podjetij in zadrug na področju alternativnih produkcijskih praks.

 

Naslov: Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Tel: 02 621 02 94
e-mail: info@caap.si
splet: http://www.caap.si
facebook: https://www.facebook.com/centercaap

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: