14. januar, 2020
Romska postaja

Vabljeni na pogovor z Jasmino Vidmar, ki bo predstavila svoje terensko in fotografsko delo znotraj slovenskih zaporov in približala delovanje zaporniškega sistema pri nas.

Spoznali bom kakšne tipe zaporov najdemo v Sloveniji, kako se zapori razlikujejo med seboj, kakšne so razlike med zapori, ki so namenjeni moškim in zapori, ki so namenjeni ženskam. Prav tako bomo spoznali različna pravila, ki veljajo znotraj slovenskih zaporov, možnosti, ki jih zaporniki znotraj le teh zaporov imajo, tudi samo hirearhijo, ki velja znotraj zaporov. Ogledali si bomo fotografije, ki jih je avtorica posnela v zaporniških okoljih in spoznali projekt znotraj katerega je sodelovala. V okviru projekta so zbirali zgodbe zapornikov in zapornic ter spodbujali njihovo bralno kulturo in literarno izražanje.

Prav tako vas vabimo na razstavo Jasmine Vidmar, ki bo v Galeriji Epeka, Koroška 8, 24. januarja ob 18.00. Več

Aktivnost bo potekala od 15.00. do 16.30.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.