3. december, 2017
Nova Gorica

Svetovanje in pomoč članom Zveze SABS. Izvedba projektnih aktivnosti s področja zdravja, socialnega dialoga in zaposlovanja.

Glavna vizija organizacije je zaščita interesov našega članstva, s posebno občutljivostjo obravnave azbestnih bolnikov. Prizadevamo si za kar najbolj zdravo in varno delovno okolje. Že iz imena je moč razbrati, da je temeljno poslanstvo Zveze SABS vezano na problematiko azbesta, s poudarkom na negativne posledice, ki jih le ta pušča na zdravju ljudi. Bili so pobudniki in soavtorji v letu 2009 sprejetega Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-B). Gre za evropsko primerljiv zakon, ki azbestne bolezni delavcev izpostavljenih azbestu na delu, uzakonja kot poklicne bolezni.

 

naslov: Kolodvorska pot 8, 5000 Nova Gorica
tel: 053331993
e-mail: sindikat@zveza-sabs.si
splet: http://www.zveza-sabs.si/

 

 

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: