30. avgust, 2021
Romska postaja

V ponedeljek, 30. avgusta, vas ob 18.30 vabimo v Romani kafenavo, ki se nahaja tik ob VNRC Romska postaja, na okroglo mizo o zaposlovanju Romov.

Okrogle mize se bodo udeležili:

  • Stane Baluh, direktor Urada za narodnosti,
  • Bernard Memon, direktor Zavoda za zaposlovanje Maribor,
  • Nataša Horvat, predstavnica romske skupnosti v Lendavi,
  • Petra Kovačec, strokovna sodelavka v programu socialne aktivacije Za Rominje.

Moderator okrogle mize bo Mateo Hočuršćak. Po okrogli mizi bo sledila krajša diskusija, ki bo odprta tudi za vprašanja in deljenje pogledov udeležencev.

Po zaključku aktivnosti vas vabimo, da se udeležiti koncerta skupine Parno Graszt.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.