30 August, 2021
Roma Station

On Monday, 30 August, at 18.30, we invite you to a round table discussion on Roma employment at the Romani Café, located next to the VNRC Roma Station.

The roundtable will be attended by:

  • Stane Baluh, Director of the Office for Nationalities,
  • Bernard Memon, Director of the Maribor Employment Institute,
  • Nataša Horvat, representative of the Roma community in Lendava,
  • Petra Kovačec, assistant in the social activation programme Za Rominje.

The moderator of the round table will be Mateo Hočuršćak. The round table will be followed by a short discussion, which will also be open for questions and sharing of views of the participants.

After the activities, you are invited to attend a concert by the band Parno Graszt.

Za več informacij nas kontaktirajte preko email ali na Facebook.

EU Funds

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.