6. – 8. oktober, 2017
Maribor

Združenje EPEKA, socialno podjetje, je sodelovalo pri projektu Podjetniški in kreativni vikend, ki ga je organizirala Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor v sodelovanju z Osnovno šolo Martina Konšaka.

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., je predaval mladim dijakom in osnovnošolcem o različnih temah na temo podjetništva in kreativnostiTeme s katerimi smo se v okviru dogodka ukvarjali so:

  • uvod v pomen ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v podjetjih, organizacijah,
  • pregled stanja in načini spodbujanja razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v svetu in pri nas,
  • predstavitev in ogled dobrih praks v določeni panogi in dostop do vodstva podjetij (na področju gostinstva),
  • socialno podjetništvo in družbena odgovornost ter ogled dobre prakse na terenu,
  • delavnica za zagotovitev in spodbujanje razvoja osebnostih lastnosti,
  • »možganska nevihta« mladih na temo podjetniške ideje, definiranje potreb, iskanje idej, konceptov, poslovnih modelov – delo po skupinah,
  • kaj je blockchain tehnologija,
  • priprava na predstavitev podjetniških idej mladih in ustvarjanje poslovnega modela,
  • kaj je krožno gospodarstvo,
  • kratka inovativna predstavitev podjetniških idej in poslovnega modela skupin mladih – pičanje.

Projekt je podprt s strani Javne agencije Spirit in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: