7. – 10. september, 2020
Berane, Črna gora

V Združenju EPEKA, socialno podjetje, smo v letu 2020 pričeli z izvajanjem projekta Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici (ESORE).

Financira ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, v okviru razvojnih in humanitarnih projektov nevladnih organizacij 2020-2022.

Zaradi posledic novega koronavirusa se romska skupnost Črne gore sooča s poglobljeno ekonomsko in socialno stisko.

Z namenom blaženja krize bomo v okviru terenskega obiska med 7. in 10. septembrom 2020 izvedli humanitarno akcijo. Kriza je prizadela ciljno skupino projekta,

V sklopu le-te bomo romskim družinam v stiski razdelili predvsem prehrambene pakete humanitarne pomoči in dezinfekcijska sredstva, ki smo jih pripravili v sodelovanju s podjetjem PETROL d.d., Ljubljana.

Projekt sofinancira Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, ki ga koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve.

Združenje EPEKA, so. p., za projekt prispeva 8.600,00 EUR, SLOGA – Slovenian Global Action prispeva 1.400,00 EUR, družba Petrol pa donira 1.750,00 EUR in humanitarne pakete.

Pomeni, da bodo romske družine v stiski skupaj prejele humanitarno pomoč v vrednosti 11.750,00 EUR.

Projektna skupina Združenja EPEKA, so. p., bo odšla na teren. V okviru humanitarne akcije bo beležila potrebe znotraj romske skupnosti v občini Berane in okolice.

Izvajala bo tudi izobraževanja, namenjena opolnomočenju pripadnikov romske skupnosti. Velik problem je soočanju z ekonomsko in socialno stisko ter jih ozaveščala na področju preventivne zaščite pred virusom.

V času trajanja terenskega obiska bomo širšo javnost o poteku akcije obveščali ob podpori objav na družbenih omrežjih, kjer bomo na dnevni bazi objavljali informacije o poteku obiska. FB profil Združenja EPEKA, so. p.: https://www.facebook.com/epeka.slovenia/

Opis projekta ESORE: https://epeka.si/ekonomsko-in-socialno-opolnomocennje-rominj-in-egipcank-v-obcini-berane-in-okolici/ .

V kolikor bi želeli dodatne informacije o projektu se obrnite na: epeka@epeka.si ali office@epeka.me ali na telefonsko številko: 030 610 606.

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p. ali 068 474 315 Stela Zejnilović, EPEKA Črna Gora.

Mednarodno razvojno sodelovanje Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: