10. november, 2022
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., je pripravilo predstavitev poročila PRESS – Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem.

Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS, znotraj katerega je EPEKA Slovenija partner, si prizadeva spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani, izboljšanjem izvajanja zakonodaje, povezane s preprečevanjem diskriminacije in opolnomočenjem Romov za pravno pomoč na Slovaškem in v Sloveniji.

V sklopu projekta PRESS smo izvedli javni dogodek, namenjen predstavitvi poročila Enakost in pravičnost na stranskem tiru: primerjalno poročilo o diskriminaciji Romov in njihovem dostopu do pravnega varstva na Slovaškem in v Sloveniji, prav tako smo znotraj dogodka predstavili nekaj ostalih projektov Združenja EPEKA, so. p., ki se dotikajo diskriminacije romske skupnosti. Predstavitev je potekala 10. novembra 2022 ob 10. uri na FDV.

Program predstavitve:

10.00 Uvodni nagovor organizatorja Štefana Simončiča in koordinatorja projekta PRESS Andree Spitalszky

10.15 Predstavitev poročila PRESS s strani raziskovalke Jerice Lorenci (Slovenija)

10.30 Predstavitev poročila PRESS s strani raziskovalca Stefana Ivanco (Slovaška)

10.45 Okrogla miza na temo diskriminacije Romov v Sloveniji z gosti

12.00 Odmor

12.30 Predstavitev projekta Roma Civil Monitor II. s strani Rolanda Ferkovics (Central European University)

13.00 Predstavitev zaključkov projekta ESORE – Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane, Črna Gora

13.30 Zaključek 

GALERIJA

Program je financiran s strani EU programa European Union’s Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).