10. november 2022

Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., je pripravilo predstavitev poročila PRESS – Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem.

Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS, znotraj katerega je EPEKA Slovenija partner, si prizadeva spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani, izboljšanjem izvajanja zakonodaje, povezane s preprečevanjem diskriminacije in opolnomočenjem Romov za pravno pomoč na Slovaškem in v Sloveniji.

V sklopu projekta PRESS smo izvedli javni dogodek, namenjen predstavitvi poročila Enakost in pravičnost na stranskem tiru: primerjalno poročilo o diskriminaciji Romov in njihovem dostopu do pravnega varstva na Slovaškem in v Sloveniji, prav tako smo znotraj dogodka predstavili nekaj ostalih projektov Združenja EPEKA, ki se dotikajo diskriminacije romske skupnosti. Predstavitev je potekala 10. novembra 2022 ob 10. uri na FDV.

Program predstavitve:

10.00 Uvodni nagovor organizatorja Štefana Simončiča in koordinatorja projekta PRESS Andree Spitalszky

10.15 Predstavitev poročila PRESS s strani raziskovalke Jerice Lorenci (Slovenija)

10.30 Predstavitev poročila PRESS s strani raziskovalca Stefana Ivanco (Slovaška)

10.45 Okrogla miza na temo diskriminacije Romov v Sloveniji z gosti

12.00 Odmor

12.30 Predstavitev projekta Roma Civil Monitor II. s strani Rolanda Ferkovics (Central European University)

13.00 Predstavitev zaključkov projekta ESORE – Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane, Črna Gora

13.30 Zaključek 

GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: