23. april, 2019
Galerija EPEKA

Združenje EPEKA, so. p., je gostilo predstavitev slovenskega prevoda knjige ODRAST: besednjak za novo dobo, kjer je beseda tekla o novih razvojnih paradigmah, ki jih danes nujno potrebujemo, če hočemo obstati na našem svetu v okviru zemeljskih omejitev.

Obravnavani besednjak ponuja številne nove rešitve, še močnejši pa je pri kombiniranju različnih rešitev v novo miselno paradigmo. Vsebuje osnovne gradnike, ki so pomembni za poglobljeno razumevanje odrasti, na nas pa je, da te gradnike povežemo v zgodbo, ki nam lahko pomaga razvozlati civilizacijski gordijski vozel.

Odrast razblinja mit, da je rast osrednja in edina rešitev za našo družbo. Blaginjo za vse lahko dosežemo tudi brez prekoračenja omejitev, ki nam jih postavlja planet, na katerem živimo.

Čas kriz zahteva nove zgodbe in odrast ponuja takšno novo zgodbo, novo vizijo. Svoja stališča, izkušnje in pomisleke so tekom pogovora predstavili kandidati za evropske poslance, besedo pa smo predali tudi aktivistom in vsem, ki si želijo igrati aktivno vlogo na poti v trajnostno prihodnost.

V Mariboru številni primeri udejanjajo odrast v praksi in ob tej priložnosti jih bomo izpostavili. V naši družbi smo pričakovali direktorja Zadruge Dobrina, Denis Ploj, ki je zaradi neodložljivih obveznosti bil odsoten. Kljub temu smo predstavili, kako je leta 2011 nastala zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe in kako deluje danes.

“Whoever believes that infinite growth is possible in a finite world is either a madman or an economist.” Kenneth Boulding, 1973.

#pojdivolit za #prihodnostEvrope
#odrast #thistimeiamvoting #thefuturewewant

GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: