Od 4. do 8. julija 2016
Budimpešta, Madžarska

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se je udeležil seminarja Tranzit: Seminar o mladinskem delu in praksah mladinske politike, ki se je od 4. do 8. julija odvijal v Evropskem mladinskem centru v Budimpešti v Madžarski.

Namen seminarja Tranzit: Seminar on Youth Work and Youth Policy Practices in Support of Young People’s Transition To Autonomy and Work Life/Tranzit: Seminar o mladinskem delu in praksah mladinske politike v podporo mladim na prehodu do samostojnosti in poklicnega življenja je bil združiti dobre prakse pri odzivanju mladih na izzive, s katerimi se soočajo pri prehajanju k samostojnosti, preko mladinskega dela in mladinske politike. Poseben poudarek je bil na ukrepih s področja zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja, zdravstvenega varstva in socialne varnosti ter stanovanjske problematike. Predlogi bodo objavljeni na platformi Tranzit (http://www.coe.int/en/web/tranzit) in projektu Enter! (http://www.coe.int/en/web/enter). Ta dva projekta bosta mladim nudila dolgoročno podporo pri njihovem delu tako na lokalni kot nacionalni ravni.

Na seminarju se je zbralo okoli 30 udeležencev, ki so bodisi predstavniki mladinskih organizacij, mladinskih delavcev, socialni delavci, trenerji, ki sodelujejo v mladinskih delovnih projektih in pobudah, ki obravnavajo izzive, s katerimi se srečujejo mladi na prehodu k samostojnosti (na področju dostopa do socialnih pravic na splošno ali na posebnih, zgoraj omenjenih, področjih), bodisi oblikovalci politike in strokovni delavci, ki sodelujejo pri politikah za mlade na posebnih področjih (obravnavanih na seminarju), bodisi predstavniki mednarodnih organizacij/institucij, ki delujejo na omenjenih področjih, in predstavniki z zakonom določenih organov Sveta Evrope.

Nekaj utrinkov s seminarja in delavnic:

GALERIJA

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.