15. april, 2023 – 14. julij, 2024
Erasmus+

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje znotraj mednarodnega Erasmus+ projekta Zelena pobuda za ogljično nevtralen planet (Francija, Grčija, Slovenija, Španija in Turčija).

Cilji

Ker se število mladih, ki se posvečajo državljanskemu udejstvovanju, zmanjšuje, je skrajni čas, da si prizadevamo za razvoj mladinskih delavcev, da bi to preprečili. Z uporabo prilagojenih usposabljanj in praks mladinskih delavcev lahko preprečimo, da bi mladi postali tujci pri oblikovanju družbenega in državljanskega angažmaja.

Cilj projekta je omogočiti usposabljanja in podporo mladinskim delavcem, ki se želijo začeti ukvarjati z mladimi v svojih organizacijah. Osredotoča se na zanimanje najstnikov, ki je usmerjeno predvsem v okoljske izzive in varovanje okolja. Zato bodo dejavnosti projekta zagotavljale predvsem usposabljanja o teh izzivih.

Ker moramo mlade pritegniti k udeležbi in oblikovanju skupin na lokalni ravni, bomo v okviru projekta predstavili tudi usposabljanja na področju obogatene resničnosti, robotike in kodiranja v zvezi z okoljskimi vprašanji.

Projekt bo organizacijam, ki delajo z mladimi, omogočil razvijanje meddržavnih sodelovanj. Prav tako bo mladinskim delavcem omogočal udeležbo v čezmejnih dejavnostih.

Vrsta aktivnosti in teme, ki jih projekt pokriva:

 • mobilnost mladinskih delavcev;
 • ozaveščenost o Evropski uniji;
 • okolje in podnebne spremembe;
 • zelena znanja in spretnosti.

Dejavnosti:

V času trajanja projekta se bodo izvajale različne vrste dejavnosti, kot so:

 1. Usposabljanja za mladinske delavce:
  – Zelena pobuda za ogljično nevtralen planet (Go Green).
  – Spoštuj naravo in ohrani prihodnost (Respect Nature Save Future).
  – Okolju prijazna robotika in kodiranje ter razširjena resničnost.
 2. Dve usposabljanji Job Shadowing (spremljanje na delovnem mestu), v Franciji in Turčiji.
 3. Uvodno srečanje, na katerem udeleženci spoznajo glavne značilnosti projektov EU in dejavno sodelujejo v pripravljalni fazi, izvajanju in nadaljnjih delih projekta. 
 4. Delavnica, posebej organizirana po teh sejah spremljanja dela, na kateri bodo mladinski delavci lahko primerjali razlike med organizacijami in pripravili določen načrt izvajanja pričakovanih sprememb v svojih organizacijah.

Pri načrtovanih dejavnostih bo sodelovalo približno 60 mladinskih delavcev. To so ljudje, ki prihajajo iz različnih okolij in organizacij, z različnimi stopnjami izkušenj, ki jih imajo, vendar vsi z odlično pripravljenostjo izboljšati svoje kompetence.

Učinek:

Projekt Green+ bo mladinskim delavcem zagotovil širok spekter možnosti in priložnosti za neformalno ter priložnostno učenje:

 • vključevanje in raznolikost – vsaka od organizacij bo zagotovila preprost dostop do mladih, ki jim grozi izključenost;
 • spodbujanje izmenjav neformalnega in priložnostnega učenja – s sodelovanjem na tečajih usposabljanja, dejavnostmi spremljanja na delovnem mestu v partnerskih institucijah in vzajemna izmenjava praks;
 • izboljšanje kompetenc mladinskih delavcev;
 • širše dojemanje praks na področju mladinskega dela;
 • večje zaznavanje in odzivnost na družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti;
 • večje sposobnosti za obravnavanje potreb tistih, ki so prikrajšani;
 • večje možnosti in priložnosti za poklicni in karierni razvoj;
 • izboljšani tuji jeziki partnerskih držav in digitalne kompetence (skupni jezik je angleščina);
 • povečala se bo motivacija in zadovoljstvo mladinskih delavcev pri njihovem vsakdanjem delu;
 • inovativni in izboljšani načini sodelovanja v zvezi z mladimi.

Glavni rezultat projekta Green+ bo e-priročnik dobrih praks, v katerem bodo zbrani :

 • razvoj inovativnih pristopov pri delu z mladimi;
 • smernice v realnem času za mladinske organizacije za izboljšanje njihovega evropskega sodelovanja;
 • primerjava med različnimi evropskimi mladinskimi organizacijami;
 • smernice o načinu povezovanja okolja, robotike in obogatene resničnosti v vsakodnevni praksi.

Projekt traja 15 mesecev, od 15. 04. 2023 do 14. 07. 2024.

V projekt je vključenih pet držav: Francija, Grčija, Slovenija, Španija in Turčija.

Koordinator projekta iz Španije.

Partnerji:

 1. IASIS, Grčija
 2. L.E.A.R.N. Institute, Francija
 3. Uluslararası Muğla Eğitim Kültür Ve Sanat Derneği, Turčija
 4. Združenje EPEKA, so. p., Slovenija

Španija, Malaga: 03. 09. – 11. 09. 2023 (Ajša, Kaja, mladinski delavki)

Grčija, Atene: 27. 11. – 1. 12. 2023 (Ajša in Špela, mladinski delavki)

Projekt je financirala Evropska unija v okviru programa Erasmus+.
Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program si prizadeva pomagati ljudem razvijati kompetence in znanja, ki jih potrebujejo za uspeh v globaliziranem svetu.

 

Galerija – Španija

Galerija – Grčija

Galerija – Turčija